Vezetőség

A Tőkefedezeti Alap irányító szerve az igazgatótanács. Az Alap igazgatótanácsának tagjai az Integrációs Szervezet és a Központi Bank által jelöl 2-2 személy, valamint a szövetkezeti hitelintézetek által jelöl egy személy. Az igazgatótanács elnökét az igazgatótanács választja saját tagjai közül. Az Alap tevékenységének operatív irányítását az ügyvezető igazgató látja el.